Mail sẽ được cung cấp dưới dạng

  • EMail
  • Password
  • Phone có dạng: 77767352370

Các bạn truy cập vào mail.ru và nhập email vào khung này, bấm enter sau đó điền Password

Khi Login các bạn nếu bị gặp màn hình như thế này thì các bạn điền 4 chữ số cuối của phone sau đó bấm nút màu xanh là xong