B0: Các bạn login tài khoản được cấp tại portal.office.com

B1: Tải Tool Office C2R tại đây

B2: Dùng chức năng Force Remove Office để xóa hết Office cũ trong máy bạn

 

 

B3: Đây là màn hình chính của Tool, chúng ta thiết lập như sau

 • Dòng 1: Các bạn chọn Office 2016
 • Dòng 2: Các bạn chọn O365 ProPlus
 • Ở cột dưới phần phiên bản Office 365, Bạn tick chọn các phần mềm cần thiết
 • Ở cột Single Products, bạn tuyệt đối không được tick bất cứ phần mềm nào
 • Update Channel: Để mặc định là Monthly
 • x86 (32bit) | x64 (64bit)
 • Langs
  • en-US: Tiếng Anh
  • vi-VN: Tiếng Việt

B4: Cuối cùng Click Install Office

B5: Đăng nhập tài khoản Office 365 vào để kích hoạt