Drive Team Business 1 năm

500.000  300.000 

  • Sử dụng trực tiếp trên tài khoản @gmail.com của các bạn (Bạn chỉ cần điền gmail của bạn vào phần Email khi khai báo thông tin đơn hàng)
  • Dung lượng: Không giới hạn (Unlimited)
  • Drive Team cấp từ tài khoản Gsuite Business, trả tiền hàng tháng cho Google. Không có rủi ro khóa tài khoản như tài khoản Edu
  • Chỉ được lưu trữ không được chia sẻ (Để không bị quét bản quyền)
  • Dùng hết 1 năm. Gia hạn tiếp được
  • Kéo xuống dưới xem DEMO
Danh mục: