OneDrive 5TB

50.000 

  • Dạng tài khoản xxx@edu.vn
  • Khách hàng được tùy chọn Username (Điền username cần tạo vào phần THÔNG TIN BỔ SUNG => Ghi chú đơn hàng khi thanh toán)
  • Dung lượng: 5TB
  • Thời hạn sử dụng: Không giới hạn
  • Không cài được Office 365. Nếu cần cài được Office 365 vui lòng tham khảo sản phẩm Office 365 của shop
  • Bảo hành hoàn tiền trong vòng 1 tháng kể từ ngày mua Account. Hết 1 tháng chỉ hỗ trợ Reset Password, change info (Nếu cần)
  • Nếu sợ bị die, mất dữ liệu. Tham khảo sản phẩm
  • Hỗ trợ Reset Password khi quên Pass
  • Hướng dẫn kiểm tra dung lượng: Tại đây
  • Kéo xuống dưới xem báo giá nếu có nhu cầu add domain riêng hay mua tài khoản với số lượng lớn
Danh mục: