Tài khoản Zoom Pro 1 tháng

350.000  150.000 

  • Tài khoản Zoom Pro không bị giới hạn 40 phút
  • Một cuộc họp có tối đa 100 người tham gia
  • Kích hoạt trực tiếp trên tài khoản Zoom sẵn có của bạn
  • Có thể gia hạn tháng sau nếu cần
  • Bảo hành (Khi có sự cố): Hoàn tiền theo số ngày chưa sử dụng (5.000đ/ngày).
Danh mục: