Thẻ VISA US

150.000 

 • Thẻ ảo Prepaid của US (Không phải thẻ hack, CC lậu)
 • Tên chủ thẻ được đặt theo ý của bạn. Billing Address mặc định của hệ thống chúng tôi
 • Hỗ trợ nhận Code của các trang có code trả về như PayPal, Facebook
 • Số dư ban đầu: 5$
 • Thẻ có thể nạp thêm tiền: Tỉ giá 1$=25.500VND
 • Chúng tôi không chịu các trách nhiệm sau
  • Rút tiền thừa trong thẻ
  • Thẻ bị từ chối thanh toán tại các trang không chấp nhận thẻ PrePaid hoặc BIN thẻ
  • Bạn không bảo quản thông tin thẻ để người khác biết khiến việc sử dụng thẻ trái phép
  • Chụp ảnh thẻ để Verify tại các trang cần ảnh thẻ. Vì đây là thẻ ảo
Danh mục: