A. Lưu ý

  • Các bạn không xem trên TV

Thực hiện theo ĐÚNG TRÌNH TỰ

Bước 1. Đổi IP

  • Nếu bạn xem bằng 3G/4G thì bạn chỉ cần tắt đi bật lại 4G của máy là được
  • Nếu bạn dùng mạng cáp quang thì bạn tắt đi bật lại cục mạng nhé

Bước 2

1. Với các bạn dùng PC

Tiến hành tạo Profile mới như sau

Sau này khi đổi Account khác bạn cần xóa Profile đó đi và tạo lại từ đầu

2. Với các bạn dùng Android