A. Bảo hành đổi mới acc (1 đổi 1)

 • Bạn sẽ được shop cung cấp lại 1 acc mới có chức năng y hệt như acc cũ bị lỗi
 • Thời hạn sử dụng sẽ là thời gian sử dụng còn lại trong chu kì mà bạn đã thanh toán với shop
 • Với hình thức bảo hành đổi mới acc, các yếu tố khác như dữ liệu lưu trong acc sẽ không được đảm bảo
 • Shop có thể thực hiện các biện pháp để thu hồi acc cũ, rất mong các bạn hợp tác, nếu các bạn không hợp tác trong việc thu hồi acc sẽ có thể bị từ chối bảo hành

B. Bảo hành hoàn tiền

 • Bảo hành hoàn tiền nói chung: Hoàn 100% giá trị đơn hàng
 • Bảo hành hoàn tiền dựa trên thời gian chưa sử dụng
  • Bạn sẽ được nhận lại số tiền được tính theo công thức: Tổng số tiền / Số ngày đã mua * Số ngày chưa sử dụng\
  • Tổng số tiền được tính bằng số tiền bạn đã chuyển cho shop tại thời điểm mua hàng
  • Số ngày chưa sử dụng = Số ngày đã mua – Số ngày đã sử dụng
  • Số ngày đã mua được tính theo đơn vị ngày và là 365 ngày nếu bạn mua acc thời hạn 1 năm, với đơn vị tháng sẽ tính là 30 x số tháng
  • Số ngày đã sử dụng được tính từ ngày bạn mua acc tới ngày xảy ra một trong hai trường hợp sau
   • Ngày mà có mail báo lỗi, cancel
   • Ngày mà bạn phát hiện ra acc bị lỗi
 • Khi áp dụng hình thức bảo hành hoàn tiền, shop có thể thực hiện các biện pháp để thu hồi acc, rất mong các bạn hợp tác, nếu các bạn không hợp tác trong việc thu hồi acc sẽ có thể bị từ chối hoàn tiền

C. Hỗ trợ thêm

 • Hình thức bảo hành hỗ trợ thêm hoàn toàn xuất phát từ thiện chí của shop (Có thể đưa ra chính sách hoặc thông qua thương lượng) trong từng trường hợp
 • Hình thức hỗ trợ thêm có thể miễn phí hoặc mất phí
 • Bạn có thể nhận hoặc từ chối hình thức hỗ trợ thêm này
 • Bạn và shop có thể thương lượng các hình thức hỗ trợ thêm vượt ngoài chính sách bảo hành, tuy nhiên việc chấp nhận hay từ chối là quyền của shop

D. Không bảo hành

 • Hàng hoá shop đã thông báo không bảo hành là hàng hoá có độ rủi ro nhất định, các bạn cân nhắc trước khi mua
 • Với hàng hoá không bảo hành, chỉ có hình thức hỗ trợ thêm là có thể được áp dụng

E. Từ chối bảo hành

 • Nếu vấn đề xuất phát từ lỗi khách hàng.
 • Nếu trong quá trình xử lí bảo hành, khách hàng có hành động vu khống, bôi nhọ shop
 • Nếu khách hàng đòi hỏi các hình thức bảo hành vượt quá quy định của shop (Tính tại thời điểm khách mua hàng)