Email tạm thời của Shop có dạng bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu tạm thời
User name: BraidenGiles@ltvnacc.digital
Temporary password: Pah71572

Email được đảm bảo là hoạt động ngay khi bàn giao acc cho bên bạn. Bạn nên đổi Email của Acc sang Email chính chủ của bạn đề phòng Email trên không còn truy cập được sau này

Email chỉ dùng để nhận OTP từ acc gửi về, shop không chịu trách nhiệm nếu bạn sử dụng các tính năng khác

Với các acc không cho phép đổi Email thì mình sẽ có các giải pháp phù hợp như dùng địa chỉ Email Outlook

Hướng dẫn login trên Guest Mode của Chrome. Email đăng nhập tại portal.office.com

Sau khi nhập mật khẩu lần đầu thì bạn sẽ được yêu cầu đổi mật khẩu. Ở bước tiếp theo chọn No

Để check mail chúng ta click biểu tượng Outlook