• Mặc dù chúng tôi không bao giờ can thiệp vào data khách hàng, tuy nhiên lời nói có hay tới mấy mà khi có rủi ro, tranh chấp về lộ lọt, mất mát dữ liệu xảy ra, chúng tôi rất khó phân định trách nhiệm và xin phép từ chối giải quyết, mong các bạn có những biện pháp phòng ngừa (VD Backup, Xoá bỏ những data quan trọng) trước khi giao acc cho chúng tôi. Hoặc các bạn có thể tạo 1 acc mới và để chúng tôi kích hoạt trên tài khoản đó
  • Chúng tôi khuyến khích bạn nên thay đổi mọi thông tin về bảo mật (mật khẩu, câu hỏi bảo mật,….) khi nhận lại acc từ chúng tôi