Các bạn có thể sử dụng ứng dụng Mobile Banking của ngân hàng, chức năng chuyển tiền qua mã QR (VietQR) và quét mã QR dưới đây