Để tránh tranh chấp sau này, trước khi mua tài khoản này xin các bác đọc kĩ các vấn đề dưới đây

Tài khoản đã mua xin miễn đổi trả, trừ trường hợp tài khoản bị lỗi.

 • Tài khoản Envato chỉ download các item tại trang https://elements.envato.com/ (Chúng tôi chỉ bảo hành nếu tài khoản gặp lỗi trên trang này. Các trang khác (Kể cả cùng hệ thống Envato. Ví dụ ThemeForest) đều không được hỗ trợ, và nếu bạn mua xong mà lỡ quên điều này thì shop sẽ không bảo hành
 • Tài khoản được bàn giao bao gồm
  • Địa chỉ Email @mail.ru
  • Password Mail
  • Số Phone Verify của mail.ru
  • Username Envato
  • Password mặc định login vào Envato là 123456@abc
  • Nếu bạn cần đăng nhập vào Email. Xem bài này: Cách đăng nhập mail đuôi @mail.ru